DAY 1

Feb 17 2019
ทริปแรกของเรา

เจอกันที่บ้าน 🏠 พร้อมออกเดินทาง 🚗
กินข้าวเช้าที่ร้าน Six O'Clock บางแสน

บ้านพลุ้ย

ประเทศไทยTH

Six o'clock

ไทยTH

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ประเทศไทยTH
ถึงแล้วก็แวะกินข้าวเที่ยงกันจ้า

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ประเทศไทยTH

Maldives Beach Resort

ประเทศไทยTH
เข้าที่พักกันจ้า
Maldives Beach Resort

DAY 2

Feb 18 2019
ตื่นมาเล่นน้ำชิวๆก่อนกลับ

Maldives Beach Resort

ประเทศไทยTH

Kays Espresso Bar

ประเทศไทยTH
แวะกินข้าวเที่ยงก่อนกลับที่
"Kays Espresso Bar"
กลับบ้านได้จ้าาาา เย่
Share to SNS
Link copied.
Paste it somewhere!