DAY 1

May 01 2019

Suvarnabhumi Airport

ThailandTH

Da Nang International Airport

VietnamVN

Son Trang Hotel Hoi An

VietnamVN

Cơm Gà Bà Buội

VietnamVN

Hoi An Ancient Town

VietnamVN

Son Trang Hotel Hoi An

VietnamVN

Hoi An Night Market

VietnamVN

Honey bingsu 28 đào duy từ-hộian

VietnamVN

Son Trang Hotel Hoi An

VietnamVN

DAY 2

May 02 2019

Son Trang Hotel Hoi An

VietnamVN

Dana Marina Boutique Hotel

VietnamVN

Chùa Linh Ứng

VietnamVN

Hải sản Làng Cá

VietnamVN

Riverside Park

VietnamVN

Danang Cathedral

VietnamVN

Asia Park - Sun World Da Nang Wonders

VietnamVN

Dana Marina Boutique Hotel

VietnamVN

DAY 3

May 03 2019

Dana Marina Boutique Hotel

world

Sun World Bà Nà Hills

VietnamVN

Vincom Plaza Ngô Quyền, Đà Nẵng

VietnamVN

Riverside Park

VietnamVN

Son Tra Night Market

VietnamVN

Dana Marina Boutique Hotel

VietnamVN

DAY 4

May 04 2019

Dana Marina Boutique Hotel

VietnamVN

My Khe Beach

VietnamVN

Dana Marina Boutique Hotel

VietnamVN

Da Nang International Airport

VietnamVN

Don Mueang International Airport

ThailandTH

สรุปค่าใช้จ่าย ทริปนี้เราไปกันทั้งหมด 3 คน
- ค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 3,264 บาท
- ค่าที่พัก 4,209.66 บาท หาร 3 คน เท่ากับคนละ 1,403.22 บาท
• ฮอยอัน 1 คืน 1,218.94 บาท
• ดานัง 2 คืน 2,990.72 บาท
- ค่าเดินทาง ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ค่ากิน ค่าซื้อของฝากคนละ 4,694 บาท
รวม 9,361.22 บาท ต่อคน

Share to SNS
Link copied.
Paste it somewhere!