DAY 1

Oct 31 2018

7:10am in Hồ Chí Minh city - 8:10 in Đà Lạt

Tan Son Nhat International Airport

VietnamVN

Lien Khuong Airport (DLI)

VietnamVN

Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

VietnamVN

DAY 2

Nov 01 2018

DAY 3

Nov 02 2018

Last day in DaLat

Phạm Ngũ Lão

VietnamVN

Liên Khương

VietnamVN

Tan Son Nhat International Airport

VietnamVN
Share to SNS
Link copied.
Paste it somewhere!