DAY 1

Oct 14 2018

ออกบ้าน

ออกเดินทาง

ออกจากสถานีนครปฐม

ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว//คนเยอะมากกกกก

ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว

ลงรถไฟสถานีน้ำตก ต่อสองแถว 20 บาทจ้า~

กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้ว นั่งเล่นเย็นๆ ใจแล้ว ก็ออกจากน้ำตกไทรโยคน้อย (อุทยานแห่งชาติ)

ออกจากสถานีน้ำตก

แวะสุสาน สถานีกาญจนบุรี 40 นาที

ออกจากสถานีกาญจนบุรี

ถึงกรุงเทพแล้วววว บ๊ายบายรถไฟปู๊นๆ ~

Share to SNS
Link copied.
Paste it somewhere!